KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm, çarpık kentleşme sonucu bozulan yapı stoğunu planlı ve günün gereklerine uygun hale getirerek yenilemek, şehirlere yeşil alanlar, kültürel yapılar ve sosyal donatı alanları gibi zenginlikler kazandırmak ve yapılara deprem gibi doğal afetlere karşı direnç kazandırmak maksadıyla yürütülen planlama ve inşaat çalışmalarının bütününe verilen addır.

Riskli yapı tespiti

“Riskli yapı tespiti”ni malikler veya kanuni temsilcileri isteyebilirler. Kat malikleri kurulu kararıyla bina yönetimi de bu tespiti talep edebilir ve masraflarını kat maliklerine yansıtabilir. Bu amaçla mülkün sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler ve tespit dilekçesiyle tespit yapılacak kuruluşa başvurulur. Aynı zamanda idare ve Bakanlık da yapının riskli olduğu iddiasıyla bu tespiti talep edebilir. Bir parselde birden fazla yapı varsa, bunlardan birisinin başvurusu sırasında idare resen diğer yapıların da ifraz-tevhit gibi hukuki zorunluluklar nedeniyle yıkılması gerekeceğinden hareketle riskli yapı tespiti isteyebilir.

Riskli yapı tespiti raporu düzenlenme tarihinden itibaren 7 gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilir. Raporda bir uygunsuzluk bulunmaz ise 10 iş günü içinde durum ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü ilgili ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapar ve tapunun beyanlar hanesine riskli yapı şerhi düşer. Malikler rapora itiraz etmezse Bakanlık ilgili belediyeden yıkımın gerçekleştirilmesi için maliklere tebligat gönderilmesini ister. “Yıkım Tebligatı”nda maliklere yıkımı gerçekleştirmeleri için en az 60 gün süre verilir. Malikler yıkımı gerçekleştirmezse önce elektrik-gaz-su gibi servisler kesilerek maliklere 30 gün ek süre verilir, halen yıkım gerçekleşmez ise süre sonunda idare tarafından yıkım gerçekleştirilir. Riskli yapıların yıkımına engel olunması Türk Ceza Kanunu kapsamında suçtur. Riskli yapı tespit raporuna itiraz var ise tebligatı takiben 15 gün içerisinde yapılmak zorundadır. 

Kentsel dönüşüme devlet desteği

Yenileme inşaatını kendileri yapmak isteyenler devletin anlaşma yaptığı bankalardan “indirimli kredi” kullanabilirler. Faiz desteği bağımsız ölüm başına azami 100.000TL (birden fazla bağımsız bölüm için en fazla 500.000 TL) kredi için sağlanmaktadır ve konutlar için kredi vadesi 2 yılı ödemesiz toplam 10 yıl, işyerleri içinse 7 yıldır.

Devlet kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında ve noter işlemlerinde birtakım vergi ve harç muafiyetleri tanımıştır. Bu kapsamda uygulama işlemlerinde noter harçları, tapu harçları, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, her türlü döner sermaye ücretleri ve kredilerden dolayı banka ve sigorta muameleleri vergileri alınmaz.

Eronlar Yapı olarak kentsel dönüşüm yasası ile yenilemek istediğiniz taşınmazlarınız ,mühendis ve mimar kadromuz ile  kaliteli , özverili ve yenilikçi bakış açımızla ;

konforlu ,çevreci , teknolojik ,çevreye duyarlı ,modern  yapılara dönüştürmekten onur duyarız ...